GDPR

GDPR

Information vi samlar in om dig

 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att vi får en förfrågan från dig som ny kund, som vill att vi ska utföra någon form av service eller åtgärd hos er, eller från redan befintlig kund som beställer en tjänst eller vara. – Rättslig grund -Avtal
 • Vi samlar in personuppgifter i samband med rekrytering av personal. – Rättslig grund - Rättslig förpliktelse vid anställning, Intresseavvägning för övriga rekryter.
 • Vi samlar in personuppgifter i samband med nyteckning av avtal med våra leverantörer. – Rättslig grund - Avtal

Den information vi samlar in är:

Person och kontaktinformation – namn, fakturaadress, postadress, telefonnummer/mobilnummer, e-postadress, fastighet som arbetet är utfört i samt i vissa fall där kunden vill utnyttja ROT-avdrag eller om vi behöver göra en kreditupplysning även personnummer. Vid rekrytering av personal samlar vi in personnummer, referenser, information om tidigare anställningar, utbildningar och ibland utdrag ur brottsregistret. 

Betalningsinformation – fakturainformation. 

Information om vilken tjänst som utförts i er fastighet. 

Detaljer angående om vilka varor som har köpts.

Finansiell information – Ibland behöver ta en kreditupplysning.

Historisk information – Tidigare utförda köp, serviceåtgärder mm som direkt kan kopplas till den aktuella åtgärden.

 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande.
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst en gång per år.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. 

Vad gör vi med informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster eller för vi behöver registrera dessa uppgifter om våra anställda och arbetssökande eller för att kunna upprätthålla korrekta leverantörsregister.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter och vi skickar aldrig reklam via e-post. Våra medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med företagets policy i all hantering av personuppgifter.


 

Hur länge sparar vi informationen

 • Uppgifter om kunder där vi har varit på besök och lämnat offerter men där kunden valt att inte gå vidare, sparar vi i 6 mån till 1 år eftersom många av våra kunder behöver en längre betänketid.
 • Uppgifter om kunder där vi har utfört någon tjänst eller sålt vara till, sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.
 • Uppgifter om personer som har sökt jobb hos oss men inte fått tjänsten, sparas i 6 mån till 1 år om vi anser att personen är en intressant rekryt för framtida behov.
 • Uppgifter om personer vi har anställt eller underentreprenörer vi har anlitat, sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.
 • Uppgifter om leverantörer, sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för den information det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera viss data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagsstiftning.

 

Läs mer om GDPR på www.datainspektionen.se