Våra Tjänster

 

1. Kundbesök med okulär besiktning

Boka ett kundbesök med okulär besiktning hemma hos dig. Vi kommer med åtgärdsförslag för hur du kan förbättra din ventilation och du får en offert så du vet vad det kommer att kosta.

Pris: Vi utgår från Ystad och tar en fast kostnad på 600 - 1.200 kr för detta besök beroende på hur långt vi ska åka. Denna kostnad bjuder vi på tillbaka i form av rabatt vid beställning av åtgärd. Boka

2. Felsökning - ventilationsaggregat

Om ditt ventilationsaggregat har stannat eller inte fungerar som den ska så bokar du en servicetekniker. Vi gör en felsökning för att se vad problemet är. Du får ett förslag på åtgärd och pris på detta.

Startavgift 2.000 kr inkl moms. Boka

3. Service - ventilationsaggregat 

Fläktar och ventilationsaggregat kräver regelbunden service och filterbyte (minst en gång per år) för att fungera som det är tänkt och ge bra inomhusmiljö och samtidigt en bra driftskostnad. Service av ditt ventilationsaggregat ger bättre effekt, lägre energiförbrukning, lägre ljudnivå och längre livslängd.

Priset innefattar inte de reservdelar, t.ex. drivremmar för fläktar eller filter för till- och frånluft som behöver bytas. Kostnad för dessa tillkommer och varierar från fall till fall beroende på aggregat och behov av byte.

Pris: 2.200 kr ( billigare om man har serviceavtal )  Boka

4. Rengöring - Luftvärmepumar

Även luftvärmepumpar kräver regelbunden service och rengöring, vartannat eller vart tredje år är en bra riktlinje. Detta för att fungera som det är tänkt och ge bra driftskostnad. Rengöring av din luftvärmepump ger bättre effekt, lägre energiförbrukning, lägre ljudnivå och längre livslängd.

Pris: Kontakta oss för mer info. Boka

5. Service och kontroll av tryck/köldmedia - Luftvärmepumar

Om din luftvärmepump behöver servas och kontrolleras vad gäller tryck/köldmedia mm så kan vi även hjälpa till med detta. 

Priset innefattar inte reservdelar som behöver bytas. Kostnad för dessa tillkommer och varierar från fall till fall beroende på aggregat och behov av byte. Även arbetstid utöver första timmen tillkommer.

Pris: Kontakta oss för mer info. Boka

4. Kanalrengöring och injustering

Vi borstar rent kanalerna, torkar rent don och och gör en injustering av luftflöden. Ej IM-kanaler.

Pris: Beroende på din bostads storlek. Kontakta oss för mer info. Boka

5. Besiktning av kanalsystem

Vi kan besiktiga ditt kanalsystem, rekommenderas om du ska byta ut ett äldre aggregat som ska kopplas mot befintligt kanalsystem. Vi kontrollerar så att kanalsystemet är intakt och att det inte har bildats kondens. Vi kontrollerar så att det är rätt isolerat och att det inte har blivit stopp någonstans på vägen.

Kontakta oss för pris.

6. Utbyte av FTX-aggregat på vind / kök / tvättstuga

Vi byter ut ert gamla FTX-aggregat mot ett nytt motsvarande aggregat från Systemair eller Swegon. Vi forslar bort ditt gamla aggregat och lämnar det för återvinning. Efter installation gör vi en injustering av luftflöden. Det nya aggregatet ansluts mot det befintliga kanalsystemet.

Kontakta oss för offert

Vi installerar FTX-aggregat, kontakta oss för offert!

7. Nyinstallation av FTX-system

Vi installerar ett nytt FTX-aggregat med komplett kanalisation, ljuddämpare, ytterdon, don inne mm. Vi gör injustering av luftflöden. Då varje bostad har olika förutsättningar gör vi alltid ett kundbesök innan vi lämnar en offert. Vi gör också alltid ett återbesök en tid efter installationen.

Kontakta oss för offert

8. Utbyte av takfläkt/frånluftsfläkt

Har din takfläkt några år på nacken? Då är det kanske dags för ett utbyte. Vi utför byte till fast pris. Är ni fler på samma gata med behov av utbyten? Prata ihop er och få extra bra pris vid sambeställning!

Pris: Kontakta oss för pris Boka


Installera en luft-luft värmepump från Daikin.

9. Försäljning och installation av luftvärmepump

Vi säljer och installerar luft-luftvärmepumpar från Daikin.  Daikin har ett brett sortiment av värme- och kyllösningar som passar alla miljöer och personliga önskemål. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för offert

Teckna ett serviceavtal med oss så sköter vi underhållet av ert aggregat. Enkelt och smidigt!

10. Serviceavtal

Vi erbjuder våra kunder, både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag att teckna serviceavtal med oss. Då kommer vi med jämna intervaller enligt överenskommelse och gör service på ventilationsaggregat och frånluftsvärmepumpar. Enkelt, smidigt och prisvärt! 

Kontakta oss för mer information och offert


Butik och showroom, Sydvent AB, Blygatan 6 i Ystad

11. Butik / Showroom

I vår butik på Blygatan 6 i Ystad säljer vi inneklimatsrelaterade produkter såsom, badrumsfläktar, ventilatorer, värmeförflyttare, avfuktare, värmeelement, don, cirkulära kanaler, rörböjar. I vårt showroom finns också några av de aggregat som vi säljer och installerar till beskådan.

Systemair SAVE VSR 300, Systemair SAVE VTR 100/B Swegon CASA R2 Smart, Swegon CASA R5-H, Daikin Solo XRH, Daikin Caldo XRH, Daikin Stylish m.fl. 

Betalning görs med kort eller mot faktura.

Välkomna in!