Projektering och Konsultering

När du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus så är det viktigt att få med sig ventilationssystemet redan från början. 

Vi har även lång erfarenhet av byggverksamhet och kan därför även erbjuda konsulttjänster inom byggsektorn.

VENTILATION

Vi kan vara ditt bollplank för ditt projekt. Vi utför granskningsritningar för ventilation och revideringar inför ett byggsamråd. Vi kan ge dig förslag på bättre lösningar.

 

BYGG

Om du ska bygga i egen regi, t.ex flytta en vägg eller bygger ditt eget hus så utför vi hållfasthetsberäkningar och ger dig råd. Om du behöver hantverkare så har vi kontakterna, både inom Bygg, El, Plåt, Elektriker och VVS, ( riktiga företag ).

Vi kan agera som projektledare i samverkan med dina hantverkare.

Vi utför besiktning av befintliga byggnader och löpande besiktningar under nybyggnadsprocessen.

  • VS Projektering, framtagning av handlingar för nyinstallation av ventilation i nya och befintliga byggnader.

  • Byggnadsprojekt, konstruktion av ny- om- och tillbyggnader av bostäder och lokaler mm.

  • Besiktningar

  • Projektledning

  • Och mer

Detta utför vi i samarbete med Enkel Konsulting AB.