Tjänster att direktboka

Här kan du välja bland på lite olika tjänster som vi utför till fasta priser.  

IMKANAL: Sedan 2004 är det inte längre ett lagkrav på att spisfläktar ska rengöras regelbundet. Det ansvaret låg på kommunen och det var sotarna som utförde detta. Nu ligger det ansvaret på fastighetsägaren att ansvara för att köksspisens fläkt och dess imkanal underhålls och är ren. Detta är en åtgärd man utför av brandsäkerhetsskäl. Hur ofta den bör utföras beror på hur snabbt det samlas smuts och fett i den och hur ofta man rengör spisfläktens filter. 

KANALRENGÖRING: Rengöring av frånluftskanaler bör också utföras regelbundet då det samlas mycket damm och smuts i dessa kanaler. Rekommendationen brukar ligga på vart 4:e år. Samtidigt som man rengör kanalerna så passar man på att göra rent invändiga don och utvändiga friskluftsventiler och frånluftsfläkt/ventilationsaggregat. Om det sitter filter i dessa fläktar/aggregat så bör dessa också bytas ut. För FTX-aggregat bör filter bytas årligen.

UTBYTE TAKFLÄKT: Om din takfläkt behöver bytas ut så kan det vara bra att samtidigt passa på att få hela ventilationssystemet rengjort. I detta paket ingår rengöring av imkanal och rengöring av frånluftskanaler. Priset varierar beroende på vilken fläkt man behöver.

FELSÖKNING VENTILATIONSAGGREGAT: Om ditt ventilationsaggregat går sönder så påverkar det ditt inneklimat ganska omgående med försämrad luft för de boende och risk för mögelpåväxt och fuktskador i ditt hus. Börja med att kontrollera med ditt försäkringsbolag om det är något som du kan få ersättning för genom din hemförsäkring om garantitiden har gått ut på aggregatet. Om man har ett äldre aggregat kan det vara mer lönsamt att byta ut aggregatet till ett nytt modernt aggregat med värmeväxlare och inbyggd RH-givare. Vi kan göra felsökning och utföra de åtgärder som supporten för ert aggregat rekommenderar, men det är inte alltid som det bara är bara ett fel och det kan bli ganska dyrt att få igång aggregatet igen.

FRI OFFERT: Fri offert gäller när kunden vet vad han/hon vill ha ett pris på. Vi skickar rätt person för ett kundbesök och återkopplar sedan med en budgetoffert där det kan finnas reservationer för håltagning, elinstallation, plåtslageri mm. 

Se våra olika paket nedan. Moms ingår i alla priser med 25%

 

Bild_Casa_R2_köksfläkt_edited.png

Rengöring 1 -

Imkanal och köksfläkt

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

Detta ingår:​

 1. Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten.

PRIS efter rot: 1.895 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Kanalrensare-borste-viska.jpg

Rengöring 2 - Kanalrengöring mek. frånluft

Detta ingår:​

 1. Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten.

 2. Vi borstar rent alla frånluftskanaler.

 3. Vi gör rent invändiga don och ytterväggsventiler.

 4. Vi gör rent frånluftsfläkten.   ( tak- eller boxfläkt )

 

Vi använder dammfälla när vi rengör kanalerna.

PRIS efter rot: 2.495 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Inomhusbild_Ventilation-FTX.jpeg

Rengöring 3 -

Kanalrengöring FTX-system

Rengöring 4 -

Rengöring av luftvärmepump

Detta ingår:

 1. Vi gör rent innerdel och utedel enligt tillverkarens servicebok.

PRIS efter rot: 2.495 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Detta ingår:​

 1. Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten.

 2. Vi borstar rent alla frånluftskanaler.

 3. Vi gör rent invändiga don och ytterväggsventiler.

 4. Vi gör rent ventilations-aggregatet enligt tillverkarens servicebok.

 5. Vi byter filter, kostnad för filter tillkommer

Vi använder dammfälla när vi rengör kanalerna.

PRIS efter rot: 2.895 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Takfläkt.png

Utbyte av frånluftsfläkt på tak - med rengöring 

Inomhusbild-Tekniker justerar thermostat_edited.jpg

Serviceavtal - FTX aggregat

Gäller för privatpersoner. Företag, BRF, skolor m.fl tecknar egna avtal.

Detta ingår:​

 1. Vi gör rent ventilations-aggregatet enligt tillverkarens servicebok.

 2. Vi håller koll på den årliga servicen och bokar in tid med dig när det är dags. 

 3. Vi beställer hem filter, kostnad för filter tillkommer men våra avtalskunder får förmånligt pris.

 4. Vi håller koll på hela ventilationssystemet och talar om när det kan vara dags att göra rent ventilationskanaler. Pris för rengöring av ventilations-kanaler, imkanal och köksfläkt tillkommer som extra kostnad. Se paket 3

PRIS: 1.850 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Avtalet är löpande och kan sägas upp fram till 30 dagar före nästa servicetillfälle. Fakturering sker efter utfört uppdrag.

Detta ingår:​

 1. Vi rensar imkanalen och gör rent köksfläkten.

 2. Vi borstar rent alla frånluftskanaler.

 3. Vi gör rent invändiga don och ytterväggsventiler.

 4. Arbetskostnad för utbyte av takfläkten. 

PRIS efter rot: 2.995 kr

I priset ingår framkörningsavgift 100 kr

Tillkommer pris på fläkt beroende på vilken modell som behövs.​ För utbyte av fläkt med EC-motor kan det behövas en elektriker för inkoppling.

Eventuell styr tillkommer.

Skrotat aggregat_edited.jpg

Felsökning FTX-aggregat

Inomhusbild-Möte med kund på arbetsplats_edited.jpg

Konsultation hos kund

Detta ingår:​

 1. Platsbesök där vi går igenom det kunden har frågor om.

 2. Vi utför en okulär besiktning

 3. Åtgärdsförslag

 4. Besiktningsprotokoll och åtgärdsförslag bifogas med fakturan. Åtgärdsförslaget tillsammans med besiktningsprotokollet ska göra det möjligt för kund att ta in offert från olika företag.

PRIS: 1.500 kr + milersättning 65 kr/mil enkel resa.

Om kunden vill ha offert från oss och sedan beställer enligt offert så dras kostnaden för detta konsultbesök av på slutfaktura.

Detta ingår:​

 1. Uppstartskostnad, ingår en arbetstimme hos kund.

 2. Servicebil

PRIS: 1.950 kr

Arbetstid utöver en timme på plats hos kund debiteras med 750 kr/påbörjad timme. Reservdelar debiteras enligt tillverkarens prislista.

Vill du ha hjälp med något annat?