Har du tillräckligt bra ventilation?

Kontakta oss!

Ett ventilationssystem som fungerar som det ska tar in ren och frisk luft och transporterar bort den gamla och dåliga luften. Ventilationen ska fungera väl, vara anpassad till den yta och det antal människor och djur som vistas där och även vara anpassad efter lokalens ändamål. Dagens krav på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge frisk luft till rätt temperatur och utan att orsaka drag eller störande ljud. Den får inte heller använda mer energi än nödvändigt. Istället ska den hushålla med energi och på så sätt spara pengar.
Har Du ren och frisk luft hemma/på jobbet/i lokalen?

Behöver du hjälp med att ta reda på det eller vill du ha hjälp med något annat?

Gå till Våra tjänster och se hur vi kan hjälpa Dig.

Vill du ha hjälp? Skicka ett meddelande till oss och beskriv vad du vill ha hjälp med. Glöm inte att skriva din adress och ditt telefonnummer.