Satsa på ett bra inneklimat!

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft. Väljer du en ventilationsprodukt som är märkt med Eurovent Certified kan du vara trygg med att produkten uppfyller EU:s miljö- och energikrav. Produkten har testats av en oberoende part och håller vad tillverkaren lovar.

Vi säljer, installerar, rengör kanaler, gör injusteringar mm av främst FTX-system. Vi är återförsäljare för Systemair och för Swegon Home Solutions. Vi finns  och verkar i södra Skåne med säte i Ystad.

FTX - Varför det?

Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.


Personuppgiftshantering - GDPR

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i maj 2018.
Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter. 

Vi ventilerar din tillvaro

Vi säljer och installerar kompletta system eller valfria delar vid utbyte av befintliga system. Våra kunder består av privatkunder, företag och bostadsrättsföreningar m.fl. Vi åtar oss också installationsjobb i kontorsmiljö samt offentliga lokaler. Vi är återförsäljare för Swegon och Systemair. Vi är nu också certifierade servicepartners åt Systemair. 

  • Försäljning
  • Utbyte
  • Nyinstallation av kompletta ventilationssystem
  • Försäljning av aggregat, fläktar, don, kanalsystem, kryddhyllefäktar
  • Originalfilter och reservdelar
  • Service och garantiåtgärder 
  • Kanalrensningar, luftflödesmätningar, injusteringar, filterbyten
  • Konsultationer vid Ny- Om- och Tillbyggnader, så det blir rätt från början.

Ny samarbetspartner - DAIKIN

Nu kan vi erbjuda värme- och luftkonditioneringssystem från välkända DAIKIN som kan erbjuda ett brett sortiment av värme- och kyllösningar som passar alla miljöer och personliga önskemål. Kontakta oss för mer information!

Installation av kanalfläktar med ny kanalisation Låt oss ventilera din tillvaro!

Byt ut din gamla takfläkt

Har din takfläkt ( frånluftsfläkt ) några år på nacken och behöver bytas ut? Beställ ny från oss, du kan beställa genom att maila till oss, montera själv eller låt oss göra jobbet. Är ni fler i samma bostadsområde eller bostadsrättsförening med samma fläktar så kan ni gå ihop och få bättre pris. Vi byter även ut takhuvar, ventiler mm.

Kontakta oss för mer information.


ROT-avdrag på installationskostnader

Vi erbjuder ROT-avdrag på alla våra installationskostnader  och på vissa reparationer. För att vara berättigad till ROT-avdrag måste ni vara registrerade som ägare på huset där installationen utförs. ROT-avdraget kan endast ges till privatpersoner, som inte utnyttjat sitt maxbelopp av ROT.

Byte av takfläkt. Vi byter ut din gamla "trötta" takfläkt till ny.

Satsa på ett bra inneklimat!

FTX- varför det?

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. 

RADON

Vad är det som dödar fler människor varje år än trafiken, inte syns och inte luktar?

Jo det är en gas, RADON heter den. Vi på SYDVENT AB tar faran på allvar och hjälper gärna fastighetsägare med de åtgärder som krävs för att få ner de höga halterna radon.

Den farliga radongasen tar FTX systemet bäst hand om, och när radonsaneringen är klar ska värdena komma under 200 Bq/m3 luft.

FTX system, eller balanserad ventilation som den också kallas, är en av de vanligaste och energieffektivaste åtgärdena över huvud taget, eftersom den vädrar ut gasen och kan spara 4000-7000 kWh/år för en normalstor bostad.

Info:

Gränsvärdet på radongas i Sverige är 200 Bq/m3 luft, vilket är dubbelt så högt som WHO:s rekommenderade gränsvärde. Men gränsvärdet för radongas är inte satt efter hälsomässiga principer.

De svenska myndigheterna anser att det skulle bli alldeles för dyrt att få ner radonhalten till under 100 Bq/m3, som WHO rekommenderar, eftersom det finns så mycket radon i Sverige, både i mark, vatten och byggnadsmaterial.

Vi borde halvera gränsvärdet på radon i nybyggda hus, dvs ha 100 Bq/m3 luft åtminstone i vår nyproduktion av bostäder.

Fakta:

Omkring 500 människor dör av radon i Sverige varje år.

Omkring 270 människor dör i trafiken i Sverige varje år.

Kontakta oss om du misstänker att du har för höga Radonvärden i din bostad. Vi hjälper dig med förslag på åtgärd och utförande.