Satsa på ett bra inneklimat!

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Gå till Våra tjänster och se hur vi kan hjälpa Dig.

Balanserad ventilation - varför det?

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett balanserat ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar, ( FTX står för Frånluft, Tilluft, VärmeväXlare ) kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Balanserad ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att ordna ditt inneklimat!

Installera luft-luft värmepump från DAIKIN

Nu kan vi erbjuda värme- och luftkonditioneringssystem från marknadsledande DAIKIN som kan erbjuda ett brett sortiment av värme- och kyllösningar som passar alla miljöer och personliga önskemål. Kontakta oss för mer information!

Återförsäljare för LINDAB

Vi är återförsäljare för Lindab och vi lagerför det som är vanligast förekommande inom ventilationsarbeten. Men vi får leveranser 2 ggr/vecka så det går bra att beställa materialet hos oss. Bor du inom en radie av ca 3 mil från Ystad så levererar vi det till ditt hem/arbetsplats utan kostnad. Är du företagare så är du välkommen att öppna konto hos oss  och få ett bättre pris.

Byt ut din gamla takfläkt

Har din takfläkt ( frånluftsfläkt ) några år på nacken och behöver bytas ut? Vi byter ut din gamla takfläkt till fast pris. Är ni fler i samma bostadsområde eller bostadsrättsförening med samma fläktar så kan ni gå ihop och få ännu bättre pris. Vi byter även ut takhuvar, ventiler mm.

Kontakta oss för mer information.

RADON

Vad är det som dödar fler människor varje år än trafiken, inte syns och inte luktar? Jo det är en gas, RADON heter den.

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer näst efter rökning. Man beräknar att ca 500 personer dör varje år pga radon. I Sverige finns närmare 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Men vad kan man då göra åt det?

Första steget är att mäta om det finns radon i din bostad, detta görs normalt under vinterhalvåret och du kan beställa mätdosor på nätet eller via radonsaneringsfirmor.

Det vanligaste sättet att lösa radonproblem är att installera FTX-system så att alla rum ventileras och radongasen effektivt transporteras ut ur bostaden. Eftersom FTX-systemets utgående luftflöde är balanserat med luftflödet in i bostaden säkerställs också att inte ny radongas sugs in via sprickor och hålrum i husgrunden.

Småhusägare med radonproblem kan söka bidrag för radonsanering. Man kan få bidrag med 50 % av skälig kostnad, men högst 25.000 kr.

Klicka här för att komma till Boverkets hemsida

Info:

Gränsvärdet på radongas i Sverige är 200 Bq/m3 luft, vilket är dubbelt så högt som WHO:s rekommenderade gränsvärde. Men gränsvärdet för radongas är inte satt