TJÄNSTER

PROJEKTERING

Vi hjälper er att välja rätt material och teknik, ni får ett komplett paket med de produkter som ert projekt kräver och alltid till ett fast pris.

 

INSTALLATION

Våra montörer är vana att jobba i känsliga miljöer, tex kontor, bostäder, eller industri. Vi arbetar med nyproduktion, ombyggnad och Rot.

FÖRSÄLJNING

Vi har lagerförsäljning av de produkter som ni behöver till ert projekt, beställ via mail, telefon eller över disk. Vi levererar snabbt, enkelt och fraktfritt  inom en radie av ca 3 mil från Ystad.


 

SERVICE

Vi gör kanalrensningar, filterbyten, injusteringar mm. Du kan teckna serviceavtal med oss på alla aggregat och värmepumpar som vi installerar.

Ny samarbetspartner - DAIKIN

Nu kan vi erbjuda värme- och luftkonditioneringssystem från marknadsledande DAIKIN som kan erbjuda ett brett sortiment av värme- och kyllösningar som passar alla miljöer och personliga önskemål. Kontakta oss för mer information!

Återförsäljare för LINDAB

Vi är nu återförsäljare för Lindab och vi lagerför det som är vanligast förekommande inom ventilationsarbeten. Men vi får leveranser 2 ggr/vecka så det går bra att beställa materialet hos oss. Bor du inom en radie av ca 3 mil från Ystad så levererar vi det till ditt hem/arbetsplats utan kostnad. Är du företagare så är du välkommen att öppna konto hos oss  och få ett bättre pris.

Byt ut din gamla takfläkt

Har din takfläkt ( frånluftsfläkt ) några år på nacken och behöver bytas ut? Vi byter ut din gamla takfläkt till fast pris. Är ni fler i samma bostadsområde eller bostadsrättsförening med samma fläktar så kan ni gå ihop och få bättre pris. Vi byter även ut takhuvar, ventiler mm.

Kontakta oss för mer information.

Satsa på ett bra inneklimat!

FTX- varför det?

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att ordna ditt inneklimat!

RADON

Vad är det som dödar fler människor varje år än trafiken, inte syns och inte luktar?

Jo det är en gas, RADON heter den. Vi på SYDVENT AB tar faran på allvar och hjälper gärna fastighetsägare med de åtgärder som krävs för att få ner de höga halterna radon.

Den farliga radongasen tar FTX systemet bäst hand om, och när radonsaneringen är klar ska värdena komma under 200 Bq/m3 luft.

FTX system, eller balanserad ventilation som den också kallas, är en av de vanligaste och energieffektivaste åtgärdena över huvud taget, eftersom den vädrar ut gasen och kan spara 4000-7000 kWh/år för en normalstor bostad.

Info:

Gränsvärdet på radongas i Sverige är 200 Bq/m3 luft, vilket är dubbelt så högt som WHO:s rekommenderade gränsvärde. Men gränsvärdet för radongas är inte satt efter hälsomässiga principer.

De svenska myndigheterna anser att det skulle bli alldeles för dyrt att få ner radonhalten till under 100 Bq/m3, som WHO rekommenderar, eftersom det finns så mycket radon i Sverige, både i mark, vatten och byggnadsmaterial.

Vi borde halvera gränsvärdet på radon i nybyggda hus, dvs ha 100 Bq/m3 luft åtminstone i vår nyproduktion av bostäder.

Fakta:

Omkring 500 människor dör av radon i Sverige varje år.

Omkring 270 människor dör i trafiken i Sverige varje år.

Kontakta oss om du misstänker att du har för höga radonvärden i din bostad. Vi hjälper dig med förslag på åtgärd och utförande.