Vi ventilerar din tillvaro

Vi säljer och installerar kompletta system eller valfria delar vid utbyte av befintliga system. Våra kunder består av privatkunder, företag och bostadsrättsföreningar m.fl. Vi åtar oss också installationsjobb i kontorsmiljö samt offentliga lokaler. Vi är återförsäljare för Swegon och Systemair. Vi är nu också certifierade servicepartners åt Systemair. 

  • Försäljning
  • Utbyte
  • Nyinstallation av kompletta ventilationssystem
  • Försäljning av aggregat, fläktar, don, kanalsystem, kryddhyllefäktar
  • Originalfilter och reservdelar
  • Service och garantiåtgärder 
  • Kanalrensningar, luftflödesmätningar, injusteringar, filterbyten
  • Konsultationer vid Ny- Om- och Tillbyggnader, så det blir rätt från början.

Ny samarbetspartner - DAIKIN

Nu kan vi erbjuda värme- och luftkonditioneringssystem från välkända DAIKIN som kan erbjuda ett brett sortiment av värme- och kyllösningar som passar alla miljöer och personliga önskemål. Kontakta oss för mer information!

Installation av kanalfläktar med ny kanalisation Låt oss ventilera din tillvaro!

Byt ut din gamla takfläkt

Har din takfläkt ( frånluftsfläkt ) några år på nacken och behöver bytas ut? Beställ ny från oss, du kan beställa direkt från vår Nätbutik via denna länk, montera själv eller låt oss göra jobbet. Är ni fler i samma bostadsområde eller bostadsrättsförening med samma fläktar så kan ni gå ihop och få bättre pris. Vi byter även ut takhuvar, ventiler mm.

Kontakta oss för mer information.


ROT-avdrag på installationskostnader

Vi erbjuder ROT-avdrag på alla våra installationskostnader  och på vissa reparationer. För att vara berättigad till ROT-avdrag måste ni vara registrerade som ägare på huset där installationen utförs. ROT-avdraget kan endast ges till privatpersoner, som inte utnyttjat sitt maxbelopp av ROT.

Byte av takfläkt. Vi byter ut din gamla "trötta" takfläkt till ny.

Satsa på ett bra inneklimat!

FTX- varför det?

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga lung- och luftvägssjukdomar. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Otillräcklig och dåligt anpassad ventilation kan leda till ökad luftfuktighet, som skapar en grogrund för skadliga mikrober och mögel. Ett intelligent ventilationssystem drar fukt ur inomhusluften och motverkar risken för att okontrollerade tryckskillnader orsakar fuktangrepp i byggnadsstrukturen och på väggar, golv och tak.

Förr i tiden öppnade man helt enkelt fönstret för att få frisk luft. Men det ledde till stora värmeenergiförluster. Med smarta värmeväxlarlösningar kan du återvinna upp till 89 % av frånluftens värmeenergi och använda den för att värma upp den friska tilluften. Intelligent ventilation slösar inte bort energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. 

Nyheter och Blogg

Du kan läsa om nyheter i branschen och följa oss på facebook om du klickar på denna länk. Du kommer då till Nyhetssidan hos ventx.se. Vi driver Nätbutiken ventx.se tillsammans med Nacka Ventilation AB.

"Systemair har tagit fram en ny takfläkt -  TFC, som är en takfläkt med Skandinavisk design avsedd för bostadshus och kommersiella fastigheter. Den har energieffektiva EC-fläktar som även kan utrustas med behovsstyrning." Läs mer här.

TFC 225 S Sileo, EC fläktar TFC, en ny takfläkt med Skandinavisk design från Systemair.