Ett väl fungerande ventilationssystem är anpassat efter rätt ändamål och rätt antal personer som ska vistas regelbundet i bostaden/lokalen. För att uppfylla dagens krav på ventilation ska den fungera väl, den ska ge frisk luft till rätt temperatur och det utan att orsaka störande ljud eller orsaka drag. Den får inte heller använda mer energi än nödvändigt, istället ska den hushålla med energi och på så sätt bidra till att spara pengar. Låter det för bra för att vara sant? Kontakta oss och få hjälp med att optimera din ventilation!

Nya tjänster som vi kan erbjuda

Solenergi

I samarbete med Solortus kommer vi kunna erbjuda installation av solceller på tak, laddstationer för elbil mm. Kontakta oss för mer information.

Inomhusbild_Ventilation-FTX.jpeg

OVK

Vi kan erbjuda OVK-besiktningar för privatpersoner, BRF, företag m.fl. Kontakta oss för mer information.

Feeling grumpy? Air makes you happy!

Inomhusbild-Kvinna_håller_fast_i_fönst